Privaatuspoliitika

Veebipoe www.vahavahetus.ee (edaspidi Veebipood) isikuandmete töötleja on Suitsik OÜ (registrikood 14066184), asukohaga Nuki, Asva küla, Saaremaa vald 94418.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmeid kogutakse teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Suitsik OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Veebipood ei töötle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679 määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Veebipood on kohustatud kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Veebipoe tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki veebilehtede külastamise ja teenuskeskkonna sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Alljärgnevalt on toodud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679 ei reguleeri.

 • Milliseid andmeid kogutakse?
 • Veebipoe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
 • Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks.
 • Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.
 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 • Teenuskeskkondades (sh e-poes) kogutakse isikuandmeid lepingute täitmiseks ja andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.
 • Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.
 • Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.
 • Teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuste kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Montonio Finance UAB, kes väljastab vaid info makse õnnestumise kohta ja kaardi 4 viimast numbrit.
 • Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.
 • Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?
 • Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
 • Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.
 • Kellele võib kogutud andmeid adastada?
 • Kogutud ja töödeldavaid isikuandmei võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutustele või isikutele, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
 • Teenuse raames klientide poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
 • Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Isikul on kogutud andmetele õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

 • Vaikimis isikuandmeid ei avaldata, va arvatud juhul, kui selleks on vastav kinnitus.
 • Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades.
 • Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha koheselt.
 • Kui isikuandmed ei ole muudetava, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.
 • Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt isa saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
 • Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.
 • Taotlust ei rahuldata, kui:
  •  See võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • See võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
  • See võib takistada õiguskaitse organite tööd,
  • See ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik,
  • Taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud,
  • Taotleja isikut ei ole võimalik identifitseerida.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehti ja/või teenuskeskkondi kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.